Košík

Pravidlá spracovania osobných údajov

Prečo zhromažďujeme informácie o Vás

Spoločnosť zhromažďuje osobné informácie o Vás (osobné údaje) výlučne na účely uzavretia a plnenia (obchodu) zmluvy. Odoslaním svojich osobných údajov spoločnosti súhlasíte s uvedenými podmienkami. V súlade s platnými právnymi predpismi a spoločnosťou Grass Slovakia s.r.o. v oblasti spracovania osobných údajov, môžete kedykoľvek ich zmeniť, aktualizovať alebo požiadať o vymazanie.

Aké informácie môžeme potrebovať:

  • Základné údaje, ktorými sú Vaše meno, priezvisko;
  • 2. Kontaktne údaje telefónne číslo a e-mailovú adresu potrebujeme pre spojenie s Vami;
  • 3. Informácie o mieste trvalého (prechodného) bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

Zaručujeme Vám

Grass Slovakia s.r.o. sa zodpovedne stavia k otázke dôvernosti svojich zákazníkov a rešpektuje právo každého na súkromie.

Spoločnosť zaručuje, že žiadne Vami poskytnuté informácie, nebudú poskytnuté tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou prípadov ustanovených v súčasných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

poločnosť zaručuje, že poskytnuté Vami osobné údaje, budú spracované v súlade s platnými zákonmi.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zásady ochrany osobných údajov s cieľom ďalej zlepšovať systém ochrany pred neoprávneným prístupom k Vašim osobným údajom, ktoré poskytnete.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania, uchovávania, úpravy a vymazania osobných údajov nás kontaktujte asafonov34@gmail.com